Необходим ли ви е адвокат при покупка на имот? Каква е ролята на брокера, банката и нотариуса?

Адв. Михаил Вълчев

Имейл:
mvalchev@mvalchev.bg

Телефон:
0888 447 654

Когато избират ново жилище, клиентите първоначално избират местоположението, преценяват площта, гледката или разпределението на помещенията. И това е съвсем нормално, защото първата стъпка към покупка на имот е емоционална. След набелязване на конкретен обект обаче, идва време да се подходи практично и да провери документалната страна на нещата. Покупката на жилище обикновено е най-голямата сделка, която човек прави в живота си. Към такова вложение на средства трябва да се подходи внимателно и разумно!

Независимо дали в една имотна сделка е намесен брокер или банкова институция, е необходима помощ от опитен адвокат, който да провери в детайли документите на имота и да защити интересите и правата на купувача. Ето какво би могъл да извърши адвокатът при подготовка и извършване на имотна сделка:

 • Съставя или редактира договора за гаранция (депозит/капаро).
 • Проучва в детайли собствеността в Имотния регистър. Проследява линията на правоприемство до настоящия момент.
 • В случай на покупка на новопостроен имот – проследява в детайли строителната документация.
 • Проверява имота за тежести – ипотеки, възбрани, искови молби, договори за наем.
 • Съставя предварителен договор или редактира предварителен договор, предоставен от другата страна по сделката.
 • Консултира кои клаузи в договора са нищожни или неизгодни за вас и съдейства за тяхното предоговаряне.
 • Подпомага страните за снабдяване с документи, ако е необходимо.
 • Съставя проект за окончателен договор (нотариален акт), като го съгласува с нотариуса, избран от страните по сделката.
 • Присъства на сключването на предварителния и окончателния договор.
 • Консултира дали да закупите имота като физическо лице или чрез фирма.
 • Консултира как да оптимизирате данъчното облагане при осъществяване на сделката.

Тези услуги се включват в адвокатското обслужване на сделка за недвижим имот и гарантират, че покупката ще е обмислена и сигурна и че сделката ще бъде сключена при максимално ясни и добри условия.

Ролята на брокера, банката и нотариуса при покупката на имот

Често купувачите на имот не търсят допълнителна юридическа помощ при покупката на имот, защото разчитат, че банката, брокера или нотариусът ще извършат необходимите проверки. Това обаче съвсем не е така. Нека разгледаме накратко каква е същинската роля и интерес на всеки замесен в сделката:

Ролята на нотариуса

Нотариусът удостоверява правото на собственост единствено по документи, предоставени от продавача (собственика). Той самият не изследва и не проверява предварителните договорки между страните – цена, начин на плащане, срокове за завършване на строителство и всички други съществени уговорките направени с предварителния договор.

Ролята на банката

Банката извършва проверка на имота само когато отпуска ипотечен целеви кредит за покупката на имота. Обичайно юристите на банката извършват проверка само по документи т.е. същата проверка, която извършва и нотариусът. Интересът на банката е най-вече да получи вписана ипотека върху имота , която да е първа по ред, за да бъде обезпечен кредитът, който банката отпуска. Тази практика на банките поставя купувача в още по-неизгодна позиция, тъй като при поява на права на трето лице върху имота, купувачът ще продължи да дължи сумата по кредита, но е възможно да остане без имот.

Ролята на брокера

Да използваш брокер при сделка с недвижим имот в никакъв случай не е глезотия или прищявка. Това е една сигурност и надеждност, както и много спестено време и нерви. Всеки компетентен брокер следва да консултира клиента по търговската част при сключването на сделка с недвижим имот. Това включва:

 • познаване на пазара – търсене/предлагане, оценка на инвестиционния потенциал, качество и ценообразуване;
 • основни технически компетенции – ВиК, ел. инсталации и др.;
 • градоустройство - реконструкции и регулации;
 • специфични особености за районите и сградите;
 • умения за водене на бизнес преговори;
 • особености по управление на имота, в това число и етажна собственост;
 • познания за съпътстващата документация;

Не подценявайте работата на посредниците при сключване на сделки с недвижими имоти. Считаме, че партньорството и взаимното допълване на дейностите е изцяло в полза на клиентите.

Публикацията е написана с любезното съдействие на Адв. Михаил Вълчев. Тя не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените контакти:

Адв. Михаил Вълчев

Имейл: mvalchev@mvalchev.bg
Телефон: 0888 447 654