Частните училища– всичко, което трябва да знаете от А до Я!

Избор на частно училище за вашето дете - как да подходите в преценката

Какво училище бихте избрали за вашето дете?

Ако и вие сте чували фразата – „Защо го учим това, за какво ще ни послужи в живота?!“ вероятно и вие сте били свидетели на недостатъците в общообразователната ни система…

От остарелите начини на преподаване, през липсата на съвременно оборудване, до приравнените спрямо класа резултати, държавните училища все повече се превръщат във вариант „Б“ за голям брой разочаровани родители. Причините за това могат да бъдат много и различни.

За да ви представим нещата в перспектива, за разлика от държавните, броят на частните училища в България е скочил с 22% за последните шест години по данни на Националния статистически институт.

Независимо от мотивацията ви да се обърнете към тази статия като към наръчник, ние ще ви преведем през първите стъпки при избора на училище за вашето дете. Пригответе си химикал и нека заедно маркираме ключовите моменти в този процес…

Защо частно, а не традиционно?

Нуждата от реформа на образователната система у нас е с няколко срока закъснение. Докато чакате това да се случи, вероятно малчуганите, които тепърва се сблъскват с училищния живот, ще се намират в завършителните класове без нужните умения да се развиват, както пожелаят.

Според немския психолог Холцкамп, основен проблем е бъркането на вътрешното насилване с мотивация. Иначе казано „защитното учене“ е причината голяма част от знанията, които децата традиционно получават, да са „от днес за утре“ или непълноценни за тяхното бъдещо академично портфолио. Механичното наизустяване на голям обем от информация често води до некачествени знания. Акцентът при този тип учене не е върху желанието да се намери отговор на вълнуващ въпрос, а върху количеството знания, необходими за външното оценяване. Наричано още булимично учене, то носи практически резултати на учениците, но снижава ефикасността на тяхното обучение.

Такса или инвестиция в бъдещето?

Стигмата, която кръжи около частните училища и тяхното „преференциално“ подпомагане на едни и пренебрегване на други ученици, е отдавна зачеркната от споделения опит на родители.

Не разчитайте на стари слухове и не бъдете предубедени за формата на обучение в частните училища. Така много родители изключват варианта за частно образование без да обмислят възможността за стипендия, финансова помощ или допълнителни облекчения за две и повече деца, които училищата често предоставят.

Директното заплащане за обучението на детето несъмнено дава повече свобода на родителя да е пряко ангажиран в неговото развитие. Това бележи напредък в индивидуалното моделиране на образователния процес, без да отнема от нуждите на останалите деца в класа. Ключовото предимство на частните училища тук е именно малкия брой деца в група, което позволява разпознаването и оценяването на личните способности и таланти на всяко от тях.

Разбира се, към всяко училище трябва да се подходи като към всяко дете – индивидуално. Знаете, че както се различават децата помежду си, така и училището не би могло да пасне на всяко дете. Все пак има ред причини да се обедините около едно или няколко на брой училища, но преди това се уверете, че сте взели под внимание следните критерии…

Отличници в преподаването

Съгласни сме, че частните училища не са панацея за всички проблеми в държавното образование, но не бихме могли да отречем онова, в което се справят по-добре от всички останали. Добавената стойност, която те предлагат, е ориентирана изцяло в усъвършенстване уменията на деца от всякакви възрасти.

Пример е интензитета на преподаване на чужди езици, които се покриват обстойно едва в гимназията в държавните училища. В повечето частни заведения те присъстват и програми за личностно развитие, които се състоят в занимания по интереси и кариерна специализация. Упражненията изграждат пълноценна конкурентна среда сред децата.

Как да изберем измежду всички

Всъщност въпросът, на който трябва да си отговорите, не е свързан толкова с конкретното училище, а с това дали споделяте ценностите, които са заложени в образователната му политика. Независимо дали ще изберете частно или държавно училище, преди всичко вие търсите най-подходящия „дом“ за вашето дете за следващите години на неговото обучение. На масата са безброй въпросителни, разнопосочна информация и лични предубеждения относно формата на обучение, типа учебно заведение и пр. За щастие ще ви въведем в основите, на които трябва да стъпите при избор на училище!

Нека преминем към важните въпроси...

Доколко програмата предразполага по-напредналите и обратно - по-изоставащите с образователния материал ученици?

Изравняването на постиженията на учениците в класа, спрямо средностатистическия принцип, потиска способностите на по-талантливите подрастващи. Предвид всички трудности в образователния процес, пред които са изправени учениците, трябва да се вземе под внимание и нуждата от добри и наблюдателни педагози, които да ги напътстват в правилна насока. Персоналният поглед над всяко дете позволява на учителя да оцени по-детайлно неговите способности. Това е от изключително значение за неговата професионална реализация и основен принцип, който следват частните училища.

Как биват поощрявани учениците да разгърнат своите таланти?

Децата винаги се нуждаят от стимул, за да намират смисъл в изтощителните усилия по подготовка за състезание наред с редовните си уроци. Без значение дали той ще бъде под формата на материални награди, статуетки, грамоти или посещения на мотивиращи личности. Подобни поощрения помагат на ученика да свери своя морален компас и частните училища се грижат именно за подобни награди и напътствия.

Какви компетенции или сертификати ще придобие детето ми там?

За да одобрите училището ще са ви нужни конкретни имена на авторитетни организации и сертифицирани програми, по които вашето дете ще се обучава. Това ще ви осигури известна сигурност в случай, че те са признати от световната академична общност. Повечето частни училища предлагат сертификати в технологично или чуждоезиково направление, като впоследствие това улеснява ученика при кандидатстване в университет.

Ръководството на училището полага ли активни усилия да инициира участието на повече ученици в олимпиади и надпревари?

Предимствата на персонализирания метод на обучение, познат в частните училища, позволява да се надградят уменията на децата. Типично за малките ученически колективи е да се дава предимство на индивидуалните идеи, което стимулира мисленето на децата. Наред с това в малкия колектив по-стриктната дисциплина означава и възпитаване в определени ценности, свързани с обучението. Доказаните във времето преподавателски методи несъмнено намират реализация в национални олимпиади и състезания.

Сигурност по време на пандемия

Не бихте могли да сте по-спокойни за хигиенните условия, при които ще се обучава детето ви в ситуация на пандемия. В частните училища се следи за редовната дезинфекция на помещенията, където са присъствали децата. Техният сравнително по-малък мащаб от тези в държавните училища обуславя и по- честото им почистване.

Локацията- удобна или не, това е без значение! В частните школи транспортът за децата е осигурен от врата до врата. По-лесното придвижване с училищния автобус е предимство по време на пандемия и грипни сезони. А почистването му е след всеки следващ курс. Значително по-малкият брой срещи на децата с непознати и потенциално болни хора, допълнително ограничава риска от заразяване.

Още нещо важно – храната! Здравословните и комбинативни менюта са любимото разнообразие на малчуганите между часовете. Изготвеното за всяко дете персонално меню е съобразено с неговите предпочитания и изискванията на родителите. Пълноценното хранене е ключа към здравия ум!

Личното впечатление не е за подценяване

Посещението на място след сведения избор до 3 фаворитизирани училища е последната стъпка от нашата образователна обиколка. Академичната среда е мястото, където детето ви ще прекара голяма част от времето си. Наред с нея се включват библиотеката, стаите по информатика и информационни технологии, спортните съоръжения и физкултурните салони. Направете лична преценка за тях, базирана на предпочитанията, за които вече сте постигнали консенсус с детето си.

Уверете се, че детето ви е информирано за избора, който трябва да направите заедно. От значение е то да бъде напътствано по време на този процес и същевременно да не се колебае да изрази мнение и активна позиция при избора си на училище.

Ако сте стигнали дотук, то вероятно вече знаете кой е правилният избор за вас! На добър час!